شهر الكترونیك مشهد

جمعه 4 فروردین 1391

پلیس الکترونیک

شهر الكترونیك مشهد: سید علی حسینی   

سامانه «پلیس الکترونیک» با قابلیت شناسایی و گزارش هوشمند تخلفات به گیرنده های ثابت یا متحرک نصب شده در پایگاه ها و خودروهای پلیس و ردیابی خودروهای مسروقه به همت متخصصان ایرانی طراحی و ساخته شد.

به گزارش ایسنا سامانه پلیس الکترونیک موسوم به EPS که با تلاش متخصصان شرکت هواپیماسازی ایران (هسا) اصفهان طراحی و ساخته شده، یک سامانه هوشمند است که در جهت جلوگیری از فرسودگی و اتلاف وقت و انرژی نیروی پلیس، کاربردهای متنوعی در آن تعریف شده است که از جمله آنها گزارش مستقیم تخلفات رانندگی (از قبیل سرعت غیرمجاز، نبستن کمربند ایمنی، تخلف از توقف ممنوع، ورود به خیابان یک طرفه) و ارسال موقعیت دقیق خودرو با استفاده از سامانه GPS به گیرنده های ثابت یا متحرک در داخل خودرو پلیس جهت برخورد مستدل با راننده متخلف است.از دیگر کاربردهای این سامانه، ردیابی خودروهای مسروقه (پلاک دیجیتال) است بدین صورت که با استفاده از آن می توان موقعیت خودرو سرقت شده را در هر نقطه که تردد کند، تشخیص داده و توسط نرم افزار هوشمند موقعیت آن ارزیابی شده و خودرو مورد نظر توسط پلیس متوقف می شود.

همچنین می توان اطلاعات خودرو های سرقتی را در بانک نرم افزاری وارد کرده و نرم افزار به صورت خودکار به محض عبور خودرو از جلو سامانه گیرنده Alarm دهد و هر گونه تغییر ظاهری در پلاک توسط سارقان از طریق این سیستم - که نوعی پلاک دیجیتال تلقی می شود - شناسایی می شود.

اطلاعات ثبت شده در سامانه فرستنده شامل نام، نام خانوادگی، کد ملی و شماره تلفن همراه مالک خودرو، رنگ خودرو و شماره خودرو، شماره شاسی و بدنه، موقعیت خودرو با دقت 10 متر در طول و عرض جغرافیایی و هر نوع اطلاعات ثابت است که در خصوص خودرو و یا صاحب خودرو مدنظر ناجا باشد.

سامانه پلیس الکترونیک شامل فرستنده Base (با برد حداکثر چهار کیلومتر که تمام اطلاعات ثبتی داخل خودرو را در صورت بروز تخلفات رانندگی به نخستین گیرنده ثابت یا متحرک ارسال می کند)، فرستنده با برد بالا (تا 50 کیلومتر)، فرستنده موقعیت (علاوه بر خصوصیات فرستنده های قبلی، موقعیت جغرافیایی خودرو را نیز به گیرنده ارسال می کند)، گیرنده متحرک (داخل خودرو پلیس)، گیرنده ثابت (در مسیر جاده ها نصب شده و دارای حافظه کافی و طولانی مدت جهت ثبت خودروهای متخلف است) و گیرنده gsm (تمامی اطلاعات دریافتی از فرستنده را به صورت آن لاین از طریق سرویس پیام کوتاه به هر ایستگاه پلیس که مد نظر باشد ارسال می نماید) است.

به نقل از ایسنا

جمعه 4 فروردین 1391

پلیس الکترونیک

شهر الكترونیك مشهد: سید علی حسینی   موضوع: پلیس الكترونیكی، 

سامانه «پلیس الکترونیک» با قابلیت شناسایی و گزارش هوشمند تخلفات به گیرنده های ثابت یا متحرک نصب شده در پایگاه ها و خودروهای پلیس و ردیابی خودروهای مسروقه به همت متخصصان ایرانی طراحی و ساخته شد.

به گزارش ایسنا سامانه پلیس الکترونیک موسوم به EPS که با تلاش متخصصان شرکت هواپیماسازی ایران (هسا) اصفهان طراحی و ساخته شده، یک سامانه هوشمند است که در جهت جلوگیری از فرسودگی و اتلاف وقت و انرژی نیروی پلیس، کاربردهای متنوعی در آن تعریف شده است که از جمله آنها گزارش مستقیم تخلفات رانندگی (از قبیل سرعت غیرمجاز، نبستن کمربند ایمنی، تخلف از توقف ممنوع، ورود به خیابان یک طرفه) و ارسال موقعیت دقیق خودرو با استفاده از سامانه GPS به گیرنده های ثابت یا متحرک در داخل خودرو پلیس جهت برخورد مستدل با راننده متخلف است.از دیگر کاربردهای این سامانه، ردیابی خودروهای مسروقه (پلاک دیجیتال) است بدین صورت که با استفاده از آن می توان موقعیت خودرو سرقت شده را در هر نقطه که تردد کند، تشخیص داده و توسط نرم افزار هوشمند موقعیت آن ارزیابی شده و خودرو مورد نظر توسط پلیس متوقف می شود.

همچنین می توان اطلاعات خودرو های سرقتی را در بانک نرم افزاری وارد کرده و نرم افزار به صورت خودکار به محض عبور خودرو از جلو سامانه گیرنده Alarm دهد و هر گونه تغییر ظاهری در پلاک توسط سارقان از طریق این سیستم - که نوعی پلاک دیجیتال تلقی می شود - شناسایی می شود.

اطلاعات ثبت شده در سامانه فرستنده شامل نام، نام خانوادگی، کد ملی و شماره تلفن همراه مالک خودرو، رنگ خودرو و شماره خودرو، شماره شاسی و بدنه، موقعیت خودرو با دقت 10 متر در طول و عرض جغرافیایی و هر نوع اطلاعات ثابت است که در خصوص خودرو و یا صاحب خودرو مدنظر ناجا باشد.

سامانه پلیس الکترونیک شامل فرستنده Base (با برد حداکثر چهار کیلومتر که تمام اطلاعات ثبتی داخل خودرو را در صورت بروز تخلفات رانندگی به نخستین گیرنده ثابت یا متحرک ارسال می کند)، فرستنده با برد بالا (تا 50 کیلومتر)، فرستنده موقعیت (علاوه بر خصوصیات فرستنده های قبلی، موقعیت جغرافیایی خودرو را نیز به گیرنده ارسال می کند)، گیرنده متحرک (داخل خودرو پلیس)، گیرنده ثابت (در مسیر جاده ها نصب شده و دارای حافظه کافی و طولانی مدت جهت ثبت خودروهای متخلف است) و گیرنده gsm (تمامی اطلاعات دریافتی از فرستنده را به صورت آن لاین از طریق سرویس پیام کوتاه به هر ایستگاه پلیس که مد نظر باشد ارسال می نماید) است.

به نقل از ایسنا

شنبه 5 فروردین 1391

شهرالكترونیك امن

شهر الكترونیك مشهد: سید علی حسینی   موضوع: امنیت شهرالكترونیك، 

الف- شهر الكترونیك امن قرآنی و اسلامی شهر الكترونیكی است که ازامنیت همه جانبه در زمینه های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و اخلاقی و روانی و معنوی برخوردار باشد .

ب- شهر الكترونیك امن قرآنی همان آرمان شهر الكترونیك اسلامی، شهر امنیّت و صلح و اطمینان خاطر است. ایمان و مومن نیز از ریشه امن اند. وجود ایمان و افراد مومن درشهر الكترونیك آرمانی اسلامی، حكایت از امن بودن شهر الكترونیك دارد و بالعكس. آرمانشهر الكترونیك اسلامی امنیت را در نظر و عمل برای شهروندان الكترونیك فراهم می آورد.

ج- در واقع شهر الكترونیك امن قرآنی همان جامعه آرمانی اسلام است و ترسیم هم جانبه از یک جامعه مطلوب و آرمانی نیاز به فرصت بسیار دارد؛ زیرا از مباحث کلی است که باید به صورت یک پروژه مطرح و دربارة آن قلم‌فرسایی شود. مهم‌تر از همه اینکه دربارة اینکه جامعة مطلوب چیست و مؤلفه‌های آن چیست، و راه‌های ایجاد آن کدام است، اختلاف نظر وجود دارد؛ مثلاً افلاطون جامعه آرمانی را مطرح نمود، ولی دربارة ابعاد آن بحث‌های جدی مطرح شد. در اسلام نیز جامعه مطلوب و آرمانی مطرح است که همه معصومان و اولیای خدا در صدد تحقق آن بودند. از جمله رسول خدا(ص) در مدینه به تشکیل آن پرداخت. البته حضرت موفق نشد که همة اهداف و آرمان جامعه مدینه‌النبی را محقق نماید، همین طور امام علی(ع) به تشکیل جامه مطلوب علوی پرداخت که متأسفانه دشمنان فرصت ندادند حضرت موفقیت‌های بیشتری را کسب نموده و اهداف آن را محقق نماید. از برخی آیات و روایات استفاده می‌شود امام زمان(عج) موفق به تشکیل جامعه مطلوب خواهد شد که از این جامعه با عناوین مختلف مانند «دولت کریمه» «حکومت جهانی» و «آرمان‌شهر مهدویت» یاد می‌شود.

ما نیز از آن به عنوان جامعه آرمان شهر اسلامی یاد نموده و به برخی از مؤلفه‌های آن اشاره می‌شود که سیمای جامعه اسلامی را به نمایش می‌گزارد.

1) عدالت: برقراری عدالت و قسط از مهم ترین ویژگی های جامعه اسلامی است در اسلام در باره بر قراری عدالت درعر صه های زیر توجه خاص شده است عدل در حکومت یعنی رعایت حقوق افراد و دادن حق به صاحب حق است . عدالت در جامعه را می توان در شش بعد مطرح می نمود: - عدالت در قانونگذاری - عدالت در حکم و قضاوت - عدالت در کیفر و پاداش - عدالت در تقسیم امکانات کشور و حقوق و مزایای افراد جامعه - عدالت در اخذ مالیات - عدالت در چینش افراد کارگزار براساس کارایی و مدیریت با توجه به رعایت تقوا و ویژگی های مذهبی

2) طهارت و پاكی: تاكید بر طهارت معنائی و محتوائی در ظاهر و باطن جزو ویژگی های آرمانشهر الكترونیك اسلامی است. در آرمانشهر الكترونیك مطلوب اسلامی، تكیه بر «طیّب» شهر الكترونیك پاكی و بهزیستی معنائی و محتوائی، ظاهری و باطنی تاكید شده است .این پاكی می تواند هم شهر الكترونیك سالم زیستی و سكونتی مادّی باشد. هم پاكی روحانی و معنوی آرمانشهر الكترونیك را به همراه داشته باشد

3) ذكر و تذكّر از آن جا كه از اهداف باری تعالی در آفرینش انسان، ذكر و تسبیح خالق متعال است؛(ما خلقت ا لجن و ا لانس ا لّلا لیعبدون) از اهداف آرمانشهر اسلامی، دادن تذكّر مداوم به آدمی و یادآوری ذكر در همه ابعاد فضائی شهر الكترونیك است.

4) شهر الكترونیك اصلاح: تذكر خداوند بر عمل صالحان در كنار ایمان و اصلاح زمین، از موضوعاتی است كه در كتاب خدا تكرار گشته است.آرمانشهر الكترونیك اسلامی كه در پی تحقق مدینه فاضله خداگونه زمینی است؛ در اصلاح زمین و پاسداشت میراث مشترك تمدّن ها می كوشد. به ترمیم ارتباط گسسته انسان و طبیعت برمی آید.درآرمانشهر الكترونیك اسلامی، اصلاح و عدم فساد از صفات و ویژگی های خاصّ بستر شهر الكترونیكی است .

5) شهر الكترونیك شكر: مرحوم علّامه طباطبائی در معنای شكر می فرماید:«شكر عبارت است از به كار بستن هر نعمتی در جای خود،به طوری كه نعمت، ولّی نعمت را بهتر وانمود كند.» آرمانشهر الكترونیك اسلامی شهر الكترونیك شكر و بهره گیری مناسب از محیط زیست، ، استعدادها، پتانسیّل ها و قابلیّت های مادّی و معنوی است.

6) وحدت: وحدت فرد با جامعه، وحدت جامعه با محیط، وحدت اجزا در كلّ، وحدت در نگرش، وحدت در كالبد و سیمای شهر الكترونیكی، وحدت در پراكندگی یكسان و متناسب اجزای شهر الكترونیكی، وحدت مردم شهر الكترونیك با مسئولان و بالعكس،وحدت تفكر در رسیدن به خشنودی خالق یكتا، وحدت نظر و عمل؛ همگی نشانه هائی دالّ بر وحدت در آرمانشهر الكترونیك اسلامی است. آرمانشهر الكترونیك اسلامی وحدت خالق را با وحدت اجزای خود به نمایش می نهد.

7) شهر الكترونیك حفیّّ: « حفیّّ به معنای زندگی و حیات، ضد مرگ و نابودی، دارای روح، رشد و شكوفائی و باروری است. در آرمانشهر الكترونیك اسلامی، همه چیز زنده است و در پی شكوفائی و بالندگی در رسیدن به هدفی واحد (قرب الهی) . زنده بودن هم حكایت از سرزندگی معنائی و روحی و روانی ساكنان آن است . هم نشان از كاربرد گزاره تكنولوژیكی در تمامی اجزای . آرمانشهر الكترونیك اسلامی، شهر الكترونیك زندگی است.

به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

موضوعات

به گالری تصاویر دیدنی شهر الكترونیك مشهد خوش آمدید

شهر الكترونیك مشهد

آرشیو سایت

نظرسنجی

  به نظر شما، لزوم توسعه پورتال mashhad.ir بعنوان درگاه ارتباط مردم با شهرداری مشهد چه اندازه است؟

 • آخرین اخبار

 • ابر برچسبها

آمار وب سایت

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • بازدید ماه آینده :
 • تعداد کل اخبار :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic