شهر الكترونیك مشهد

عنوان مقاله :

نقش شهر الكترونیك مشهد در تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

موضوع مقاله :

بررسی و واكاوی نقش شهر الكترونیك در تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی با تمركز روی شهر الكترونیك مشهد و خصوصاً نقش سازمان فناوری اطلاعات شهرداری مشهد در فراهم آوردن زمینه ها و بستر این امر مهم بر مبنای تأكیدات مقام معظم رهبری مد ظله العالی موضوع اصلی شكل گیری این مقاله می باشد.

نام نویسنده : سید علی حسینی

تعاریف :

1. تولید ملی : به مجموعه تولیدات ملی و داخلی یك كشور شامل تمام محصولات و صنایع و منابع زیر زمینی و افزایش سرمایه های كلیه شهرهای الكترونیك آن كشور دربازه زمانی مشخص كه قابلیت سنجش و ارزش گذاری داشته باشد ، تولید ملی می گویند.

2. حمایت از کار : كارآفرینی ، تولید اشتغال و حمایت از كار بعنوان موتور محركه توسعه هر كشور مخصوصاً در كلان شهر های الكترونیك محسوب می گردد. تثبیت و حمایت همه جانبه از كار و كارآفرین های ایرانی و هدایت آنها به سمت موفقیت و حل مشكلات اساسی و جزئی آنها و بطور كلی مجموعه كارهایی كه در راستای بهبود وضعیت كار و فراهم آوردن زمینه تعاملات راه گشا با سازمان های متولی و الكترونیكی كردن و تسهیل ارتباطات و تجاری سازی تولیدات و خدمات ملی در جهت تولید ثروت و سرمایه ایرانی صورت می گیرد به همراه جزئیات و پیچیدگی های آن ، حمایت از كار گفته می شود.

3. سرمایه ایرانی : به كلیه داشته ها ، منابع و موجودی حال حاضر نرم افزاری و سخت افزاری كشور ایران در همه عرصه ها اعم از علم و دانش و فناوری ، منابع انسانی و شهرهای الكترونیك ، منابع زیرزمینی و صنعتی ، محصولات و خدمات و تولیدات و ثروت های موجود و غیره گفته می شود.

4. شهر الكترونیك : شهری كه از تمام ظرفیت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات آنلاین و برخط نهایت استفاده را كرده باشد و اهمیت فضای سایبری و فناوری های نوین ارتباطی و خدمات الكترونیك برای شهروندان الكترونیك آن كاملاً مشخص شده باشد و مدیران آن امور و خدمات شهری را بصورت الكترونیكی با امنیت و كیفیت بالا و 24 ساعته ، كاملاً مكانیزه ارائه نمایند و در تولید ملی ، حمایت از کارهای مفید و سرمایه ایرانی پیش قدم باشد و شهروندان الكترونیك دغدغه ای بابت اطلاع رسانی و آگاهی از اخبار شهری و نیازهای روزمره خود نداشته و نقاط تماس و ارتباطی بین مدیر الكترونیك و شهروند الكترونیك با فناوری های نوین فراهم باشد.

كلید واژهها :

شهر الكترونیك ، تولید ملی ، حمایت از کار ، سرمایه ایرانی ، شهر الكترونیك مشهد ، سازمان فناوری اطلاعات شهرداری مشهد

مقدمه :

با توجه به در نظر گرفتن شعار «تولید ملى، حمایت از كار و سرمایه‌ى ایرانى» توسط مقام معظم رهبری مد ظله العالی برای سال 1391 و رهنمود ایشان كه فرمودند :

" ما باید بتوانیم از كارِ كارگر ایرانى حمایت كنیم ؛ از سرمایه‌ى سرمایه‌دار ایرانى حمایت كنیم ؛ و این فقط با تقویت تولید ملى امكان‌پذیر خواهد شد " ، نقش شهر الكترونیك مشهد در تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی را محور این مقاله قرار داده و سعی می كنم نقش سازمان فناوری اطلاعات شهرداری مشهد بعنوان سازمان محوری و متولی شهر الكترونیك مشهد را در تولید ملى، حمایت از كار و سرمایه‌ى ایرانى واكاوی كنم.

**********************

اهمیت شهر الكترونیك مشهد بعنوان كلانشهر الكترونیك زیارتی ایران و حتی جهان و یكی از بزرگترین و پرجمعیت ترین شهر های كشور بر كسی پوشیده نیست و چون عرصه اقتصادی یكی از كلیدی ترین عناصر شهر الكترونیك بحساب می آید ، توجه ویژه به تولید ملى، حمایت از كار و سرمایه‌ى ایرانى در شهر الكترونیك مشهد و بخصوص سازمان فناوری اطلاعات شهرداری مشهد بسیار ضروری به نظر می رسد.

در بررسی جامع مسأله تولید ملى، حمایت از كار و سرمایه‌ى ایرانى در شهرهای الكترونیك بایستی آن را به شاخص های مختلفی تقسیم نمود و بصورت تخصصی در هر كدام از حوزه های مطروحه كار كارشناسی پژوهشی بعمل آید.

مواردی كه بنظر این جانب ( سید علی حسینی ) می رسد عبارتند از : ادامه دارد ...

 

پژوهشی علمی از : سید علی حسینی 

مدیـریـت  وبلاگ شهر الكتـرونیك  مشـهد

                                                      هر گونه كپی برداری با ذكر منبع بلامانع است

  عنوان مقاله :

نقش شهر الكترونیك مشهد در تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

موضوع مقاله :

بررسی و واكاوی نقش شهر الكترونیك در تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی با تمركز روی شهر الكترونیك مشهد و خصوصاً نقش سازمان فناوری اطلاعات شهرداری مشهد در فراهم آوردن زمینه ها و بستر این امر مهم بر مبنای تأكیدات مقام معظم رهبری مد ظله العالی موضوع اصلی شكل گیری این مقاله می باشد.

نام نویسنده : سید علی حسینی

تعاریف :

1. تولید ملی : به مجموعه تولیدات ملی و داخلی یك كشور شامل تمام محصولات و صنایع و منابع زیر زمینی و افزایش سرمایه های كلیه شهرهای الكترونیك آن كشور دربازه زمانی مشخص كه قابلیت سنجش و ارزش گذاری داشته باشد ، تولید ملی می گویند.

2. حمایت از کار : كارآفرینی ، تولید اشتغال و حمایت از كار بعنوان موتور محركه توسعه هر كشور مخصوصاً در كلان شهر های الكترونیك محسوب می گردد. تثبیت و حمایت همه جانبه از كار و كارآفرین های ایرانی و هدایت آنها به سمت موفقیت و حل مشكلات اساسی و جزئی آنها و بطور كلی مجموعه كارهایی كه در راستای بهبود وضعیت كار و فراهم آوردن زمینه تعاملات راه گشا با سازمان های متولی و الكترونیكی كردن و تسهیل ارتباطات و تجاری سازی تولیدات و خدمات ملی در جهت تولید ثروت و سرمایه ایرانی صورت می گیرد به همراه جزئیات و پیچیدگی های آن ، حمایت از كار گفته می شود.

3. سرمایه ایرانی : به كلیه داشته ها ، منابع و موجودی حال حاضر نرم افزاری و سخت افزاری كشور ایران در همه عرصه ها اعم از علم و دانش و فناوری ، منابع انسانی و شهرهای الكترونیك ، منابع زیرزمینی و صنعتی ، محصولات و خدمات و تولیدات و ثروت های موجود و غیره گفته می شود.

4. شهر الكترونیك : شهری كه از تمام ظرفیت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات آنلاین و برخط نهایت استفاده را كرده باشد و اهمیت فضای سایبری و فناوری های نوین ارتباطی و خدمات الكترونیك برای شهروندان الكترونیك آن كاملاً مشخص شده باشد و مدیران آن امور و خدمات شهری را بصورت الكترونیكی با امنیت و كیفیت بالا و 24 ساعته ، كاملاً مكانیزه ارائه نمایند و در تولید ملی ، حمایت از کارهای مفید و سرمایه ایرانی پیش قدم باشد و شهروندان الكترونیك دغدغه ای بابت اطلاع رسانی و آگاهی از اخبار شهری و نیازهای روزمره خود نداشته و نقاط تماس و ارتباطی بین مدیر الكترونیك و شهروند الكترونیك با فناوری های نوین فراهم باشد.

كلید واژهها :

شهر الكترونیك ، تولید ملی ، حمایت از کار ، سرمایه ایرانی ، شهر الكترونیك مشهد ، سازمان فناوری اطلاعات شهرداری مشهد

مقدمه :

با توجه به در نظر گرفتن شعار «تولید ملى، حمایت از كار و سرمایه‌ى ایرانى» توسط مقام معظم رهبری مد ظله العالی برای سال 1391 و رهنمود ایشان كه فرمودند :

" ما باید بتوانیم از كارِ كارگر ایرانى حمایت كنیم ؛ از سرمایه‌ى سرمایه‌دار ایرانى حمایت كنیم ؛ و این فقط با تقویت تولید ملى امكان‌پذیر خواهد شد " ، نقش شهر الكترونیك مشهد در تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی را محور این مقاله قرار داده و سعی می كنم نقش سازمان فناوری اطلاعات شهرداری مشهد بعنوان سازمان محوری و متولی شهر الكترونیك مشهد را در تولید ملى، حمایت از كار و سرمایه‌ى ایرانى واكاوی كنم.

**********************

اهمیت شهر الكترونیك مشهد بعنوان كلانشهر الكترونیك زیارتی ایران و حتی جهان و یكی از بزرگترین و پرجمعیت ترین شهر های كشور بر كسی پوشیده نیست و چون عرصه اقتصادی یكی از كلیدی ترین عناصر شهر الكترونیك بحساب می آید ، توجه ویژه به تولید ملى، حمایت از كار و سرمایه‌ى ایرانى در شهر الكترونیك مشهد و بخصوص سازمان فناوری اطلاعات شهرداری مشهد بسیار ضروری به نظر می رسد.

در بررسی جامع مسأله تولید ملى، حمایت از كار و سرمایه‌ى ایرانى در شهرهای الكترونیك بایستی آن را به شاخص های مختلفی تقسیم نمود و بصورت تخصصی در هر كدام از حوزه های مطروحه كار كارشناسی پژوهشی بعمل آید. مواردی كه بنظر این جانب ( سید علی حسینی ) می رسد عبارتند از :

* دلایل ضرورت پرداختن به تولید ملى، حمایت از كار و سرمایه‌ى ایرانى از دیدگاه توسعه شهر الكترونیك مشهد ،

* جایگاه این عرصه در اقتصاد شهر الكترونیك مشهد ،

* تعاریف و موارد مرتبط بین رشته ای تولید ملى، حمایت از كار و سرمایه‌ى ایرانى و شهر الكترونیك ،

* اهمیت تولید ملى، حمایت از كار و سرمایه‌ى ایرانى در شهر الكترونیك مشهد و شروط تحقق اهداف در این عرصه ،

* هم افزایی عملی در ارائه راهكارهای افزایش تولید و شیوه های حمایتی در شهر الكترونیك مشهد ،

* مشخص كردن وظایف بخش دولتی و خصوصی و مردم در شهر الكترونیك مشهد و بخصوص سازمان فناوری اطلاعات شهرداری مشهد ،

* فرهنگ سازی در اقشار جامعه و اصلاح دیدگاه های مدیران در شهر الكترونیك مشهد ،

* گرایش به سمت كارهای بنیادین و اساسی در این حوزه و پرهیز از فعالیت های كمی و صرفاً آماری ،

* تدوین نقشه راه تولید ملى، حمایت از كار و سرمایه‌ى ایرانى در شهر الكترونیك مشهد و سیاست گذاری درست سازمان فناوری اطلاعات شهرداری مشهد ،

* ارائه گزارشات كیفی بر اساس چشم انداز بلند و منطقی در سازمان فناوری اطلاعات شهر الكترونیك مشهد ،

* استفاده از ابزار سفارشی الكترونیك جهت تحلیل و آنالیز میزان پیشرفت این حوزه در شهر الكترونیك مشهد ،

* استفاده از ظرفیت های فناوری اطلاعات ، آینده پژوهی و علوم شناختی و داده كاوی در جهت شناسایی الگوهای حركت شهر الكترونیك مشهد در این مسیر ،

* تعمیم نگاه ملی حوزه زیارت استان به تولیدات و ظرفیت های شهر الكترونیك مشهد - حمایت از كار و سرمایه‌ در شهر الكترونیك مشهد ،

* حذف واسطه گری و تزریق حمایت ها به بخش های اصلی تولیدی و خدماتی در جهت كاهش تورم در شهر الكترونیك مشهد ،

* اصلاح عملیاتی روش های ارائه تسهیلات بانكی و كاهش تبعیض در شهر الكترونیك مشهد ،

* ارائه خدمات مشاوره ای جهت وصول مطالبات بخش های تولیدی و خدماتی در شهر الكترونیك مشهد ،

* شناسایی دقیق و كامل پیشرفت های ملل دیگر در مسئله تولید ملى، حمایت از كار و سرمایه‌ى ایرانى با تدبیر سازمان فناوری اطلاعات شهرداری مشهد ،

* استفاده از توان دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و پارك های علم و فناوری و موسسات دانش بنیان در شهر الكترونیك مشهد ،

* رصد لحظه ای حركت ملی در حوزه تولید ملى، حمایت از كار و سرمایه‌ى ایرانى در كلیه شهرهای الكترونیك كشور بوسیله سازمان فناوری اطلاعات شهرداری مشهد ،

* برقراری اتصال سرمایه ها و ثروت های موجود در جهت تولید ملی و حمایت از اشتغال با حمایت سازمان فناوری اطلاعات شهرداری مشهد ،

* شناسایی راهكارهای انگیزشی حمایت از سرمایه دار و سرمایه ایرانی با برنامه ریزی سازمان فناوری اطلاعات شهرداری مشهد ،

* تسهیل قوانین و مقررات استفاده از سرمایه های داخلی شهروندان مشهدی در راستای افزایش تولید در شهر الكترونیك مشهد ،

* تعیین دقیق و انعطاف پذیر نقش دستگاه ها و سازمان های استان خراسان رضوی در تولید داخلی و نقش تولید كننده در افزایش كیفیت توسط سازمان فناوری اطلاعات شهرداری مشهد ،

* اجرای عملی قانون حمایت از شركت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات با سپردن هر چه بیشتر پروژه های شهر الكترونیك مشهد به افراد مستعد استان از طریق سازمان فناوری اطلاعات شهرداری مشهد ،

* گرایش به سمت انرژی های نو و جایگزین جهت كاهش وابستگی به صادرات نفت و حركت سازمان فناوری اطلاعات شهرداری مشهد به سمت شناسایی ظرفیت های موجود شهر الكترونیك مشهد ،

* گرایش به انتقال فناوری از خارج و واردات تجهیزات و ابزارها و مواد اولیه مورد نیاز صنایع به جای واردات بی رویه محصولات مصرفی با كنترل دستگاه های ذیربط در مشهد ،

* تهیه نیازهای بنیادین و زیرساخت های مورد نیاز برای رشد تولید داخلی در شهر الكترونیك مشهد و حمایت همه جانبه از صنایع و بخصوص صنعت فناوری اطلاعات توسط سازمان فناوری اطلاعات شهرداری مشهد ،

* تولید اشتغال مبتنی بر دانش و ماندگار و ارائه تسهیلات در مورد بیمه و مالیات رشد و ارتقاء مهارت‌ها و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در شهر الكترونیك مشهد ،

* توجه خاص به اصل 44 قانون اساسی و اجرای صحیح برنامه پنج ساله متناسب با اهداف سند چشم انداز در لایه شهر الكترونیك مشهد ،

* كنترل بی‌ثباتی برخی قوانین و نیز فساد اقتصادی و كنترل و افزایش كارایی بانك ها در حمایت از تولید داخلی در شهر الكترونیك مشهد ،

* ترمیم و نوسازی هدفمند زیرساخت های تولید با بكارگیری مدیریت صحیح در شهر الكترونیك مشهد ،

و بسیاری شاخص های دیگر كه در این مقاله فرصت پرداختن به آنها فراهم نیست.

حال ارتباط شهر الكترونیك مشهد در تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را می توان بهتر مورد بررسی قرار داد . به نظر بنده (سید علی حسینی) اهتمام ویژه به محوریت فناوری اطلاعات در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و زیارتی شهر الكترونیك مشهد لازمه ی ارتقاء بهره‌وری و رشد اقتصادی مشهد و ابزار توسعه ی شهر برای مدیران شهر الكترونیك مشهد است. ایجاد و توسعه بسترهای دسترسی به ارتباطات و نقاط تماس از جمله پورتال اینترنتی شهر الكترونیك مشهد از طریق فراهم نمودن امكان دسترسی رایگان آحاد شهروندان الكترونیك مشهد به اینترنت از طریق خطوط تلفن در سراسر مناطق و نواحی مشهد و  ارائه خدمات اینترنت پرسرعت برای كلیه كاربران اعم از خانگی و غیرخانگی با كیفیت مناسب ، ایجاد اینترانت داخلی مشهد و افزایش نقاط تماس از طریق تلفن همراه و پیامك و غیره ، ایجاد شبكه اجتماعی و سرویس های مختلف مورد نیاز كاربران بر روی پورتال شهرالكترونیك مشهد و هرگونه زیر ساختی كه بتواند منجر به مرجع جامع اطلاع رسانی و آگاهی اقشار مردم از رویدادهای شهرالكترونیك و برطرف كردن نیازهای ارتباطی آنها شود ، میتواند منجر به رونق كسب و كار و جذب سرمایه داخلی در گسترش تولیدات ملی برای شهر الكترونیك مشهد شود.

گام بعدی عملی نمودن كاربردهای شهر الكترونیك در تكریم ارباب رجوع و شهروندان الكترونیك با حمایت همه جانبه از اینترنتی كردن كلیه خدمات و سرویس های شهر الكترونیك كه در ارتباط با مسئله تولید و كسب و كار و شهروند الكترونیك هستند مانند همه خدمات قابل ارائه شهرداری های مناطق مختلف به شهروندان و توسعه هر چه بیشتر سامانه ارتباطی 137 و ایجاد انگیزه برای سایر سازمانها جهت الكترونیكی كردن امور مانند الكترونیكی كردن ارسال لیست های بیمه و اظهارنامه های مالیاتی اصناف مختلف است. این رویكرد علاوه بر كاهش ترافیك در شهر الكترونیك مشهد می تواند عاملی در جهت بهبود وضعیت روانشناختی شهر الكترونیك مشهد باشد. توسعه اشتغال دانش محور از طریق حمایت از تبدیل فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی سنتی به فعالیت‌های فناورانه در شهر الكترونیك مشهد و تثبیت موسسات دانش بنیان فعلی در شهر الكترونیك مشهد كه فقط با حمایت همه جانبه از دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و پارك های علم و فناوری مشهد بر می آید در تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بسیار م‍ؤثر است. اصولاً شهر الكترونیك بصورت بالقوه یكی از مهم‌ترین عامل ها در كاهش بیكاری است.

تقویت و ارتقاء نمایشگاه اله سیت (نمایشگاه تخصصی شهر الكترونیك وصنعت فناوری اطلاعات مشهد) در عرصه رقابت كشوری و حتی جهانی در حد نمایشگاه های سبیت و جیتكس از طریق دعوت از شركت های جهانی و كشوری ، ارائه تسهیلات ویژه برای شركتهای استان و حتی ارائه غرفه های رایگان برای نمایش محصولات فناورانه آنها ، تبلیغات و اطلاع رسانی گسترده می تواند زمینه تولیدات جدید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را فراهم كند .

از طرف دیگر حوزه های مختلف مطرح در شهر الكترونیك مشهد همانند شهرسازی الكترونیك در مشهد ، بهبود زیرساختارهای شهری مشهد ، معماری خانه های شهروندان مشهدی ، پزشكی و بهداشت و سلامت الكترونیك مشهد ، حمل و نقل خودروهای هوشمند و كنترل ترافیك در شهر الكترونیك مشهد ، بهره برداری از فناوری اطلاعات در مدیریت شهر الكترونیك مشهد ، زباله های شهر الكترونیك مشهد ، اهمیت فرهنگ سازی مسائل فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی شهرالكترونیك مشهد ، آموزش الكترونیك و مدارس در شهر الكترونیك مشهد ، رسانه ها و شبكه های ارتباطی و نقاط تماس شهرالكترونیك مشهد ، امنیت مراكز داده و زیرساخت های شهر الكترونیك مشهد ، موزه‌های الكترونیك مشهد ، سیستم اطلاعات جغرافیایی شهر الكترونیك مشهد ، نقش پدافند غیر عامل در شهرالكترونیك مشهد ، حقوق در شهرالكترونیك مشهد ، تجارت و بانكداری شهر الكترونیك ، ساختارهای دولتی و خصوصی الكترونیك در مشهد ، حضور پلیس الكترونیكی و جرایم رایانه ای در مشهد ، بكارگیری كارت های هوشمند و چند منظوره در قطار شهری ، تاكسیرانی ،مراكز خرید و فروش و سایر اماكن شهری شهر الكترونیك مشهد بصورت بالقوه خود فضایی برای تولیدات بیشتر و توسعه اشتغال در این شهر را بوجود می آورند و معنای شهر الكترونیك مشهد را به منصه ظهور می رسانند.

در پایان بایستی از فرصت طلایی بوجود آمده به واسطه نام گذاری درایت مندانه سال جاری به عنوان تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از طرف مقام معظم رهبری مد ظله العالی نهایت استفاده و بهره برداری را نمود و تلاش مضاعفی برای خود كفایی تولیدات و خدمات شهر الكترونیك مشهد ، گسترش اشتغال دانش بنیان و سرمایه های استان با نگاه دقیق به امتیازات گردشگری و زیارتی مشهد و حمایت همه جانبه از تولید كنندگان و سرمایه های انسانی اشتغال مشهد و همچنین افزایش سرمایه و بهبود فضای كسب و كار و توسعه كیفی تولیدات و صادرات آنها برداریم.   

نتیجه :

شهر الكترونیك مشهد بعنوان یك شهر فراملی در هزاره سوم برای شیعیان جهان و با قدرت جذب بالای زائران از نقاط مختلف جهان دارای ظرفیت های زیادی در حوزه تولیدات ملی و حمایت از سرمایه ها و اشتغال نیروی انسانی است كه با توسعه كاربردهای عملی فناوری اطلاعات می تواند به عنوان شهر الكترونیك شاخص در كشور مطرح شود .

در كل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری مشهد می تواند با شناسایی ساختار قابل ارائه خدمات یك شهرداری الكترونیك در شهر الكترونیك مشهد به شهروندان ، كشف و حل چالش‌های مبحث شهروند الكترونیك مشهد و همچنین پرداختن بیشتر به نقش رسانه‌ها و نقاط تماس نوین در تحقق تولید ملى، حمایت از كار و سرمایه‌ى ایرانى در شهر الكترونیك مشهد گامی بزرگ و ارزشمند در این حوزه بردارد .

پژوهشی علمی از سید علی حسینی

مدیـریـت وبلاگ شهر الكتـرونیك مشـهد

                                                 هر گونه كپی برداری با ذكر منبع بلامانع است

موضوعات

به گالری تصاویر دیدنی شهر الكترونیك مشهد خوش آمدید

شهر الكترونیك مشهد

آرشیو سایت

نظرسنجی

  به نظر شما، لزوم توسعه پورتال mashhad.ir بعنوان درگاه ارتباط مردم با شهرداری مشهد چه اندازه است؟

 • آخرین اخبار

 • ابر برچسبها

آمار وب سایت

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • بازدید ماه آینده :
 • تعداد کل اخبار :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic